Wednesday, March 23, 2011

TULISAN CERMIN...

˙˙˙˙ʍoɥɔ
˙˙˙˙˙ɐʎuɐɔɐqɯǝɯ ɐʇɐɯ ʇıʞɐs nɐןɐʞ ǝʎ ɥɐɹɐɯ uɐƃuɐɾ
˙˙˙˙˙ʞoןd ʞouoɹǝs ɯɐɔɐɯ˙˙˙ɐɐɐɐʍ
˙˙˙ɐqnɔuǝɯ ıןɐʞǝs
˙˙˙˙ɐqnɔuǝɯ ʞɐu ɥɐן ǝɾ 2ɐʞns˙˙˙˙ıpɐɾ ıu ɯɐɔɐɯ uɐsıןnʇ ɐunƃ nʞɐ ƃuɐqɐ ʞɐdɯɐuɹǝʇ 2ɐqıʇ˙˙˙ɐʎuɹɐuǝqǝs ƃuıɹoq ɥɐƃuǝʇ nʞɐ
˙˙˙˙˙ıu nʞɐ 2ʞɐpnq ɯɐɔɐɯ ɥɐp
˙˙˙˙˙ǝɥǝɥǝɥǝɥ˙˙˙˙˙ɐʎuƃuıuǝd ƃuɐʎ ʞoןd ƃuɐɹoʞ nɐןɐʞ ɐʎuɥɐןɐs ɐdɐ ɐןɐʞǝs ıןɐʞǝs ıpɐɾ ɐןɐdǝʞ ƃuıuǝd ƃuɐʎ ǝɾ nʞɐ ʞısɐ
˙˙˙˙ɐʎuɐqnɔuǝɯ ʞoןd ʞouoɹǝs˙˙˙ʇɐdɐp nɹɐq˙˙˙˙˙˙˙˙ɐɥɐɥɐɥɐɥɐɥɐɥ
˙˙˙ʇıʞıs ɐןɐdǝʞ ƃuıuǝd uɐp ɐןɐdǝʞ ʇıʞɐs ƃuɐɹo nɐʞ ıƃɐq ʞɐu nʞɐ ıu ıɹɐɥ

4 comments:

republik n9 said...

mbbbeekkkkkkkk (bunyi ketensenan)

eita said...

alahai...siannya kat kau...
punyerlah tensen sampai bertukar rupa....tak faham aku...

tajnur said...

Assalamualaikum wbt
Ini kemungkinan besar ekoran dari mengambil gambar dihutan belakang rumah! Tentu ada gangguan `makhluk halus` atau gangguan `makhluk kasar` seketika di majlis kawin baru2 ni. Ada yang dah terusik di hati ke? Kalau ya, buat2lah mandi bunga supaya dapat kembalikan balik tulisan tu...

eita said...

tajnur:
waalaikumussalam...
hahahahah.....mana ada lah.....
mandi bunga?
x yah lah mandi air telaga je...lagi best....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...